Historia sztuki

JAKIE ZAJĘCIA?

          Kurs historii sztuki ma formę zajęć indywidualnych lub w niewielkich grupach (do 4 osób), w ramach których oferuję:

  • Przygotowanie do matury z historii sztuki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
  • Przygotowanie do Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki)*,
  • Zajęcia z historii sztuki o charakterze ogólnym, dla wszystkich zainteresowanych.

          Lekcje obejmują część wykładową, połączoną z prezentacją slajdów oraz część powtórzeniową (w zależności od potrzeb zajęć: rozwiązywanie typowych zadań maturalnych, analiza dzieł sztuki, analiza porównawcza dzieł, omawianie dłuższych prac pisemnych, przygotowywanie wypowiedzi ustnej).

* Ogólnopolski organizowany od 1976 roku przez Muzeum Narodowe w Warszawie (a obecnie przez Muzeum Pałac w Wilanowie), finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konkurs prowadzony jest w dwóch sekcjach: plastyki (historia sztuki) i muzyki (historia muzyki). Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

Tytuł laureata i tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia uczestników sekcji plastyki z egzaminu maturalnego z historii sztuki. Laureaci są przyjmowani na studia wyższe w zakresie historii sztuki z pominięciem egzaminu wstępnego.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w Olimpiadzie na stronie Muzeum w Wilanowie:

http://www.wilanow-palac.pl/przestrzen_edukacyjna/konkursy/olimpiada_artystyczna

 DLA KOGO?

     Moi uczniowie to głównie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, przygotowująca się do egzaminu maturalnego z historii sztuki lub do Olimpiady Artystycznej. Do tej pory wszyscy z powodzeniem zdali maturę, osiągnęli sukces na olimpiadzie, dostali się na studia. Z przyjemnością prowadzę lekcje również dla wszystkich innych, zafascynowanych tematem. Zajęcia mogą mieć formę ogólną, bądź ukierunkowaną na wybraną dziedzinę (malarstwo, architektura, rzeźba), epokę (starożytność, średniowiecze, nowożytność, nowoczesność, sztuka współczesna) lub zakres terytorialny (sztuka polska, francuska, włoska, sztuka Europy).

         Dla wszystkich zainteresowanych oferuję 50% rabatu na pierwsze zajęcia. Przyjdź, sprawdź, przekonaj się!

GDZIE?

           Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanym lokalu, w domu przy ul. Fosforytowej 26 (osiedle Podkarczówka), w szeregu domków jednorodzinnych. Pokój ma oddzielne, dogodne wejście od strony ulicy, jest wygodnie i przyjemnie urządzony. Na potrzeby zajęć wyposażony jest w komputer, rzutnik multimedialny oraz bogatą biblioteczkę poświęconą historii sztuki. 

          Na terenie osiedla Podkarczówka lekcje mogą odbywać się również u ucznia, w tej samej cenie.

Sala lekcyjna

 Sala lekcyjna, ul. Fosforytowa 26

KIEDY?

         Swoim uczniom oferuję bardzo elastyczny grafik, bez narzuconych stałych dni i godzin, ani ilości zajęć w miesiącu. Na lekcje można umawiać się przez cały tydzień, na dowolną godzinę (do godziny 20:00), w zależności od mojej dyspozycyjności.

CENNIK

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ILOŚĆ

 

CENA

60 min. 

 

35 zł

90 min.

 

50 zł

Pierwsze, próbne zajęcia indywidualne 60 min.: 20 zł

ZAJĘCIA W GRUPACH

LICZBA OSÓB W GRUPIE

CENA za 60 min. od osoby

2

25 zł

3

20 zł

4

15 zł

 

Zajęcia mogą być opłacane na bieżąco, lub pod koniec miesiąca, po podliczeniu przeprowadzonych lekcji. Możliwa jest płatność gotówką bądź przelewem na konto. Wystawiam faktury.